Exempel på uppdrag

LOOOP bidrog med en processledare i utökad samverkan (FIA) mellan Trafikverket och Grontmij med målsättning att minska risker som kan uppstå i komplexa bygg- och infrastrukturprojekt. Därmed kunde en rakare dialog mellan beställare och leverantör förankras och på så sätt fånga upp budgetrisker och säkerställa tidplaner i ett tidigt skede.

LOOOP har även gjort en genomlysning av en projektorganisation för Strålsäkerhetsmyndigheten i syfte att utvärdera om ett projekt var ändamålsenligt uppsatt för att klara av en komplex tvärvetenskaplig granskningsuppgift. Vi fann områden där vi föreslog justeringar som konkret bidrog till en effektivare framdrift av projektet.

LOOOP har genomfört det egna utvecklingsprogrammet ”Att gå från ord till handling” för avdelningar inom Försäkringskassan. Programmet innebär att konkret stötta en ledningsgrupp genom att skapa nya insikter samtidigt som vi löser aktuella utmaningar. Denna kombination av aktionslärande och konsultativ handledning, på en och samma gång, leder till att våra kunskaper snabbt kommer organisationen tillgodo.

LOOOP har stöttat ett byggföretag som valde att gå samman med ett annat. För att möjliggöra sammanslagningen och tidigt skapa förutsättningar för två kulturer att gå i samma riktning, skapades tidigt en gemensam målbild och en sammanhållen plan för genomförandet. Vi lyckades redan under due dilligence påbörja den kulturella sammansmältningen med lyckat resultat och på så sätt ge det nya företaget goda förutsättningar för att snabbt säkerställa sin investering.

Idag gör företag allt fler strategiska upphandlingar som komplement till sin egen verksamhet. För att säkerställa kostnadseffektiva organisationer har LOOOP arbetat tillsammans med Svenskt Näringsliv och deras medlemsorganisationer för att skapa medlemsnytta för deras medlemmar.

Vi har fler referenser hör gärna av er så berättar vi mer.