Exempel på uppdrag

Tillsammans med ledningen för en IT enhet tog LOOOP fram en utvecklingsstrategi. Målet var att öka den gemensamma ledningskraften och skapa förutsättningar för ett flexiblare arbetssätt samt att ta hem de förväntade effekterna av de tekniska utvecklingsprogrammen. LOOOP ansvarade för upplägget och ledarskapshandledning, både individuellt och i grupp, och deltog i genomförande av projekt och programaktiviteter. (IT, Teknik, Offentlig verksamhet)

I infrastrukturprojekt med utökad samverkan (FIA), bidrog LOOOP med samverkansprocessledare, stöd vid konflikthantering och moderering av arbetsmöten. (Bygg och infrastruktur, Offentlig verksamhet)

LOOOP stöttade styrelsen för en landsomfattande idéburen organisation med att genomföra ett visions- och strategiarbete. Arbetet innebar organisationsanalys, stöd i visions- och strategiarbete samt planering och genomförande av samverkanskonferenser för medlemmarna. (Idéburen organisation)

LOOOP har även genomfört ett antal ledarskapsprogram. Ett exempel är programmet ”Uppdragsledare i megaprojekt”. Målgruppen var uppdragsledare i stora och komplexa samhällsbyggnadsprojekt. Målet vara att utveckla förmågan att bygga, utveckla och leda en större organisation. Genom både individuellt stöd och nätverksträffar utvecklade deltagarna nya insikter samtidigt som de löste aktuella utmaningar. Kombinationen av aktionslärande och konsultativ handledning, på en och samma gång, leder till att våra kunskaper snabbt kommer organisationen tillgodo. (Teknikkonsulter, Offentlig verksamhet mm).

LOOOP har stöttat bolag, myndigheter och idéburna organisationer sedan 2007. Kontakta oss så berättar vi mer om våra uppdrag.