Samverkan, samarbete och kommunikation

Utmaning
Många gånger underskattar vi behovet av att utveckla vår samverkansförmåga. I komplexa projekt och vid större organisatoriska utmaningar utgår vi från att vår förmåga att arbeta tillsammans är tillräcklig. Kommunikation sker på många olika nivåer, utan insikt och medvetenhet om detta kan samverkan många gånger bli en risk istället för en tillgång.

Lösning
LOOOP utvecklar grupper och organisationer. Vi säkerställer tillräckligt relationsdjup för att öka förmågan till direkt och rak kommunikation. Vi jobbar systematiskt med att ta bort de hinder som finns för att skapa förutsättning för öppenhet mellan individer, funktioner, organisationer och i hela branscher.

Värde
Minimerar man missförstånd ger det effektivare team, förbättrad kvalité i leverans och minskad risk. Med en utvecklad mellanmänsklig kommunikation kan vi ta vara på alla medarbetares unika styrka och skapar utrymme för nya affärsmöjligheter.

Fler tjänsteområden