Samverkan, samarbete och kommunikation

Utmaning
Hur säkrar vi den kompetens vi behöver för framtiden? Oavsett bransch så landar många företag/myndigheter/idéburna organisationer i att de behöver samverka i större utsträckning eller få större effekt av den samverkan som redan sker. I komplexa projekt och vid större organisatoriska utmaningar överskattar vi många gånger vår samverkansförmåga. Utan god insikt om organisationens förmåga, kan samverkan utlösa risker istället för skapa möjligheter.

Lösning
LOOOP leder er genom en insiktsskapande process och ger konkreta verktyg för att föra utvecklingsarbetet framåt. Vi handleder olika typer av ledningsgrupper i hela organisationen. Vi jobbar systematiskt med att ta bort de hinder som finns för att skapa förutsättning för öppenhet mellan individer, avdelningar, organisationer och företag.

Värde
Utrymme för kreativitet och nya affärsmöjligheter. Rak kommunikation ger effektivare ledningsgrupp och förbättrad kvalité vid leverans samt riskminimering.

Fler tjänsteområden