Strategirealisering

Utmaning
Våra kunder vet ofta vad som vore bra att göra för att skapa önskad utveckling. Att lägga upp och planera en organisatorisk beteendeförändring är många gånger en utmaning. Man fastnar ofta på att förklara vad vi vill ska hända. Det resulterar ofta i ord utan tillräcklig handling i organisationen.

Lösning
LOOOP hjälper dig definiera vision och strategier, samt kopplar dem till handling och arbetssätt i hela organisationen. Vi utgår från de styrande principerna, vi jobbar med insikter och bryter ner det vi vet och förstår i konkreta handlingar. Vi utgår från ledare och medarbetares förståelse och startar utveckling ifrån förmåga istället utifrån visioner.

Värde
Realistisk och genomförbara planer som leder strategin framåt. Att utgå från det som fungerar ger kostnadseffektiv framdrift av strategi.

Fler tjänsteområden