Utvecklingsstrategi

Utmaning
Hur får vi till en företagskultur som kan anamma ett flexibelt arbetssätt? Hur kan vi svänga om från det gamla förhållningsättet till det nya och samtidigt klara av det dagliga arbetet? Vi trodde att det agila förhållningsättet skulle vara lösningen på våra problem men istället står vi här med fler utmaningar än när vi startade. En känsla av tappad kontroll eller att inte nå hela vägen fram.

Lösning
LOOOP gör tillsammans med ledarna en utvärdering av situationen, där vi tillsammans skapar en förståelse för vad som krävs för att en transformering av kulturen skall lyckas. Vi tar fram en strategi och en taktik för det operativa genomförandet och vi bistår ledningsgruppen att leda utvecklingen av organisationens förmågor och strukturer tills dessa är förankrade hos ledning och övriga medarbetare.

Värde
Kostnadseffektiv utveckling som leder till önskat och bestående resultat.

Fler tjänsteområden