Om LOOOP

LOOOP samverkar i ett nätverk av partners och erfarna konsulter för att våra kunder effektivt ska kunna nå sina mål.

Vår vision är att skapa ”innovation för nästa generation” – och det arbetet börjar i dag!

Gårdagens lösningar på morgondagens problem räcker inte för nya företag som bygger på nya idéer och ny affärslogik. De företagen bromsas i sin utveckling om de anammar gamla lösningar istället för att ta nästa steg i sin utveckling. Bolag som följer traditionell affärslogik och myndigheter som möter en ny omvärld behöver bryta mönster. Oavsett ny eller traditionell affärslogik behöver de hitta sin unika väg för att ta nästa steg i sin utveckling.

Vi stöttar dig med verktyg att bli en strategisk utvecklingsledare som gör skillnad för ditt företag eller organisation.

Jag är en erfaren ledarskaps- och organisationskonsult med en gedigen bakgrund från olika chefs- och ledarskapspositioner. Jag har genomfört många utvecklingsprocesser sedan början av 1990-talet inom en mängd olika branscher, myndigheter och idéburna organisationer och var med och grundade LOOOP 2007.

Välkommen att kontakta oss för att se hur vi kan agera i praktiken för att åstadkomma utveckling.

Mvh Pia Myrthil Ericsson