Om LOOOP

Pia Myrthil Ericsson är en erfaren ledarskaps- och organisationskonsult med en gedigen bakgrund från olika chefs- och ledarskapspositioner inom IBM. Hon har genomfört många förändringsprocesser sedan början av 1990-talet inom en mängd olika branscher och affärsområden. Med kunskap och erfarenhet av hur man utvecklar och stärker organisationer var hon med att grunda LOOOP 2007. Genom uppdragen i LOOOP utvecklar hon ständigt nya och effektiva förändringsmetoder tillsammans med sina kunder, metoder som syftar till att säkerställa en långsiktig utveckling medan resultatmålen samtidigt uppnås.

Pias styrka är att snabbt identifiera en organisations styrkor och utvecklingsområden, finna minsta gemensamma beteendeförändring som krävs för att förbättra verksamheten. Hon ger vägledning i hur företagsledare och medarbetare kan agera i praktiken för att åstadkomma utveckling.

LOOOP är en nod i ett nätverk av partners och erfarna konsulter.