Teoripraktiken

Teorier är ju bara ord, så länge man inte använder dem i praktiken. Teorier behöver alltid anpassas till den praktiska verkligheten. Vi kallar det TEORIPRAKTIKEN.

Vi har låtit teori och praktik sammanstråla och bilda fundamentet för vår verksamhet. LOOOP kan hjälpa dig utveckla din organisation. Det gör vi genom att praktisera teorier som t.ex.:

  • Mellanrummets kraft och potential,
  • Hur organisationer lär och utvecklas
  • Hur individens lärandeprocess ser ut

Vi utgår från den praxis som styr dina ledare och ditt företag och de teorier ni har valt att följa. Tillsammans utvecklar vi en ledningsgrupp som har förmågan att utnyttja potentialen i mellanrummen. Vi planerar nästa steg på vägen som leder mot visionen.

Vi realiserar er strategi, vi hjälper er att gå från ord till handling.

Mellanrum i en organisation, vad är det? Vår syn på mellanrummen är förutsättningarna för att upprätthålla balans i en organisation. Mellanrummen ger utrymme för reflektion som leder till utveckling. Bara medvetenheten om dess existens minimerar riskerna inom företag och komplexa projekt. Insikter om mellanrummens kraft visar vägen till en hållbar och kostnadseffektiv utveckling av dina ledare och hela din organisation.

LOOOP utvecklar ledarskapet under resans gång, vi hittar era mellanrum och utnyttjar de för att skapa nya möjligheter samt undvika fallgropar.

Vi tar reda på vad som krävs av ledarna för att nå organisationens fulla potential idag och i morgon. Innovation för nästa generation, börjar idag.

Samarbete med Looop

Vi skräddarsyr våra metoder för att möta er organisations behov och målsättningar. Genom en process i tre faser förverkligar vi bestående resultat:

1

Relationsfördjupning

Vi träffas i ett eller flera möten för att lära känna varandra och förstå din organisations utmaning och kontext. Vi skapar tillsammans en målbild och sätter därefter upp ramar som utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet. Därefter väljer vi hur teamet skall se ut och vilka medarbetare och som ska bli navet i utvecklingen. Vi utgår alltid från er förmåga att leda er förändring och tittar därefter på vilken kompletterande kompetens som behövs från oss. Eftersom utveckling är en lärandeprocess så utvärderar vi relationen och lär av våra gemensamma framgångar och misstag inför nästa fas.

2

Utveckling

I detta skede utformas och förankras en konkret plan. För att nå resultat behöver vi en gemensam målbild med tydliga utvärderingskriterier för att utvärdera framdrift under processens gång. Sedan genomför vi tillsammans de aktiviteter som leder till förändring i vardagen, både på individuell- och organisatorisk nivå.

3

Uppföljning

Vi stannar upp och stämmer av mot våra utvärderingskriterier. Vid behov gör vi nödvändiga omtag, dvs. vi ”looopar” i våra utvecklingssteg och/eller utvecklar våra metoder.

Vi är noga med att överföra kompetens till våra kunder och att de ska bli självgående med nya insikter och förmågor. Vi håller i utvecklingsprocessen och ser gärna ett långsiktigt åtagande där vi återkommer enligt plan och vid behov för att ge stöd under processen.

Efter avslutat uppdrag skall ni se bestående resultat i er organisation.

teori-i-praktiken_stroke