Sammanslagning och transformering

Utmaning
Dynamiken på marknaden kräver att företag köps upp slås samman och utvecklas. Många gånger så misslyckas sammanslagningen på grund av företagskulturella skillnader. Investeringen riskerar därför att inte nå inte sin fulla potential.

Lösning
”Due dilligence på kultur”. Vi analyserar tidigt likheter och olikheter i organisationskulturerna och skapar en förståelse för vad som krävs för att en sammanslagning skall lyckas. Vi hjälper även till att leda transformeringen mot en kultur med delade värderingar och ett gemensamt arbetssätt.

Värde
Lyckade sammanslagningar som ger återbäring på investering med bibehållet strukturkapital.

Fler tjänsteområden